Ana içeriğe atla

''Cumhuriyetin Toplumsal Hafızası: İlk Kuşakların Tanıklıkları'' Sözlük Tarih Projesi

Türkiye’nin hafızasına önemli katkılar sunmayı amaçlayan “Cumhuriyetin Toplumsal Hafızası: İlk Kuşakların Tanıklıkları” projesi kapsamında yaklaşık 35 ilde 280’den fazla kişi ile mülakatlar yapıldı. Kitaplarda, arşivlerde ve yazılı belgelerde anlatılanların dışında yöre insanlarının yaşadıkları olaylara nasıl tanıklık ettiklerini araştıran bu proje ile Cumhuriyetin ilanı sonrası hızlı modernleşme sürecinde ülkemizde neler yaşandığı ele alınmaktadır.

Erdem Sönmez, "Revisiting Dominant Paradigms on a Young Turk Leader: Ahmed Rıza", in War and Collapse: World War I and the Ottoman State, M. Hakan Yavuz and Feroz Ahmad (eds.), University of Utah Press, Salt Lake City, 2016, pp. 203-222.

Bölümümüz öğretim üyesi Erdem Sönmez'in M. Hakan Yavuz ve Feroz Ahmad tarafından derlenen ve Utah Üniversitesi Yayınları tarafından basılan War and Collapse: World War I and the Ottoman State başlıklı kitapta "Revisiting Dominant Paradigms on a Young Turk Leader: Ahmed Rıza" başlıklı bir makalesi yayımlandı. Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'ndaki politik, toplumsal ve düşünsel yaşamını kapsamlı bir şekilde ele alan bu kitapta, Sönmez'in makalesi geç Osmanlı düşünce hayatının en önemli figürlerinden biri olan Ahmed Rıza Bey üzerine odaklanıyor.

Erdem Sönmez, "From 'Kanun-ı Kadim' (Ancient Law) to 'Umumun Kuvveti' (Force of People): Historical Context of the Ottoman Constitutionalism", Middle Eastern Studies, vol: 52, no: 1, 2016, pp. 116-134.

Bölümümüz öğretim üyesi Erdem Sönmez'in Middle Eastern Studies (SSCI) dergisinde "From 'Kanun-ı Kadim' (Ancient Law) to 'Umumun Kuvveti' (Force of People): Historical Context of the Ottoman Constitutionalism" başlıklı bir makalesi yayımlandı. Sönmez'in makalesi, Osmanlı İmparatorluğu'nda 19. yüzyılda ortaya çıkan Yeni Osmanlı, Jön Türk ve İttihat ve Terakki gibi meşrutiyetçi hareketleri tarihsel bağlamına oturtmaya çalışıyor. Sönmez makalesinde, Osmanlı İmparatorluğu'nda anayasal ve parlamenter yönetimin tesisi ve kurumsallaşmasını hedefleyen söz konusu hareketleri, 17. ve 18.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.